Document

Przeniesienie numeru do Klucz Mobile

Krok 1.  Zapoznaj się z. „Regulaminem przeniesienia numeru”

Krok 2. Wypełnij „Formularz elektroniczny”:

Elektroniczny wniosek MNP
name / ім'я / имя
last name / прізвище / фамилия
tylko dla firm
tylko dla firm
tylko dla firm
id / passport / серія і номер закордонного паспорта / серия и номер заграничного паспорта
ulica
numer budynku
numer mieszkania
kod pocztowy
miejscowość
Sposób poinformowania o rozpoczęciu świadczenia usług: *
jeśli nie ma na liście
Numer działający na usłudze: *
Tryb przeniesienia numeru: *
ilość dni roboczych jeżeli została wybrana "opcja 3"
Zgoda obowiązkowa *
Dodatkowe zgody
reCAPTCHA

Krok 3. Po wypełnieniu „Formularza elektronicznego” wyślemy na podany adres korespondencyjny kartę SIM wraz z „Wnioskiem przeniesienia numeru”.

Krok 4. Po doręczeniu przez kuriera karty SIM oraz „Wniosku przeniesienia numeru” podpisz „Wniosek przeniesienia numeru”, okazując kurierowi dokument potwierdzający Twoją tożsamość. Następnie kurier dostarczy do nas podpisane przez Ciebie dokumenty. Nie ponosisz kosztów usług kurierskich związanych z doręczeniem dokumentu oraz karty SIM.

Krok 5. Rozpoczęcie procesu przeniesienia numeru nastąpi w terminie jednego dnia roboczego od otrzymania przez Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. podpisanego „Wniosku przeniesienia numeru”. Uwaga! Warunkiem realizacji usługi przeniesienia przydzielonego numeru jest zgodność danych Klienta wskazanych we „Wniosku przeniesienia numeru” z danymi Abonenta zarejestrowanymi u dotychczasowego dostawcy usług. Uwaga! W przypadku, gdy Abonent nie jest osobą fizyczną, konieczne jest dołączenia do „Wniosku przeniesienia numeru” kopii stosownego pełnomocnictwa obejmującego umocowanie do dokonania przeniesienia numeru.