Kontakt

 

Poczta elektroniczna:

bok@klucz.net

Mountains

Biuro obsługi klienta: (Poniedziałek-Piątek, 10:00 – 18:00)

+48 727 899 999

aby uzyskać informacje wyślij wiadomość o dowolnej treści na numer

727 88 00 88

Dział Sprzedaży i Marketingu:

+48 727 822 008

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu www.klucz.net jest Klucz Telekomunikacja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Aleje Jerozolimskie 155/U3, 02-326 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000431265, NIP: 522-299-88-81, REGON: 146278469, kapitał zakładowy 6.700.000 złotych, mail: bok@klucz.net, tel. 727899999, 727822008, wykonujący działalność telekomunikacyjną na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa UKE pod numerem 10196.