Kontakt

Poczta elektroniczna:
bok@klucz.net


Biuro obsługi klienta:
+48 727 899 999
(Poniedziałek-Piątek

10:00 – 18:00)


Całodobowy serwis Info-SMS:

wyślij wiadomość o dowolnej treści na numer 727 88 00 88 aby uzyskać informacje


linki:

facebook
WhatsApp
telegram


Dział Sprzedaży i Marketingu:
+48 727 822 008


Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu www.klucz.net jest Klucz Telekomunikacja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Aleje Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 14627846900000 Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000431265, NIP: 522-299-88-81, REGON: 146278469, kapitał zakładowy 6.700.000 złotych, mail: bok@klucz.net, tel. 727899999, 727822008, wykonujący działalność telekomunikacyjną na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa UKE pod numerem 10196.