Cena za 60 sekund połączenia (PLN)
Połączenie otrzymane w roamingu
Abonent jest w strefie 0(UE) 1 2 3 4
0,00 4,03 6,05 8,07 -
Połączenie wykonywane w roamingu
Abonent dzwoni do strefy Abonent jest w strefie
0(UE) 1 2 3 4
Do Polski 0,19 4,03 6,05 8,07 -
0(EU) 0,19 4,03 6,05 8,07 -
1 4,03 4,03 6,05 8,07 -
2 6,05 6,05 6,05 8,07 -
3 8,07 8,07 8,07 8,07 -
4 - - - - -

Sms wychodzący - roaming
UE Poza UE
Wewnątrz sieci 0,09 1,42
Do wszystkich sieci w UE 0,09 1,42
Do sieci stacjonarnych 0,19 0,19
Poza UE 1,85 1,85

Interwał taryfikacji (sek)
Abonent dzwoni do strefy Abonent jest w strefie
0(UE) 1 2 3 4
Do Polski sekundowe 30 30 30 30
0(UE) sekundowe 30 30 30 30
1 30 30 30 30 30
2 30 30 30 30 30
3 30 30 30 30 30
4 30 30 30 30 30
Powrót do cennika Tabela stref roamingowych