Cena za 60 sekund połączenia (PLN)
Połączenie otrzymane w roamingu
Abonent jest w strefie 0(UE) 1 2 3 4
0,05 4,03 6,05 8,07 -
Połączenie wykonywane w roamingu
Abonent dzwoni do strefy Abonent jest w strefie
0(UE) 1 2 3 4
Do Polski 0,44 4,03 6,05 8,07 -
0(EU) 0,44 4,03 6,05 8,07 -
1 4,03 4,03 6,05 8,07 -
2 6,05 6,05 6,05 8,07 -
3 8,07 8,07 8,07 8,07 -
4 - - - - -

Sms wychodzący - roaming
UE Poza UE
Wewnątrz sieci 0,19 1,42
Do wszystkich sieci w UE 0,19 1,42
Do sieci stacjonarnych 1,85 1,85
Poza UE 1,85 1,85

Interwał taryfikacji (sek)
Abonent dzwoni do strefy Abonent jest w strefie
0(UE) 1 2 3 4
Do Polski pierwsze 30 s., następnie co 1 s. 30 30 30 30
0(UE) pierwsze 30 s., następnie co 1 s. 30 30 30 30
1 30 30 30 30 30
2 30 30 30 30 30
3 30 30 30 30 30
4 30 30 30 30 30
Tabela stref roamingowych Komunikat o możliwości wyboru zagranicznego operatora roamingowego
Powrót do cennika Komunikat o obniżeniu cen usług roamingu na terenie UE