Aby aktywować lub dezaktywować usługę wybierz na klawiaturze telefonu kod i wciśnij przycisk wybierania numeru

Usługi Aktywacja Dezaktywacja
Poczta głosowa *122*11# *122*00#
Usługa Roaming *101*11*01# *101*00*01#
Usługa transmisji danych GPRS (i MMS) *101*11*02# *101*00*02#
Usługa Wideorozmowa *101*11*03# *101*00*03#
Usługa Infoblokada (blokada powiadomień SMS o czasie i koszcie połączenia) *101*11*08# *101*00*08#
Usługa Połączenie oczekujące *101*11*14# *101*00*14#
Usługa Zawieszenie połączenia *101*11*15# *101*00*15#
Usługa Połączenie konferencyjne *101*11*16# *101*00*16#
Usługa ACR - blokada połączeń przychodzących z zastrzeżonych numerów *101*11*17# *101*00*17#

Sprawdzenie stanu konta *100#
Sprawdzenie aktywnych usług *101#
Sprawdzenie stanu aktywnych pakietów *121# / *136#
Sprawdzenie poczty głosowej *122#
Odsłuchanie poczty głosowej 727899000
Zmiana języka na polski *105*10#
Zmiana języka na angielski *105*20#
Sprawdzenie ważności konta *125#
Sprawdzenie aktualnej taryfy *147#
Doładowanie konta *123*TELEKOD#
Doładowanie konta innemu użytkownikowi *123*TELEKOD*48MSISDN#
Sprawdzenie aktywnych promocji *136#