Regulaminy i komunikaty

Regulamin
REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2017
REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 01.02.2017
POLITYKA PRYWATNOŚCI
REGULAMIN PAKIETÓW MINUT „DO WSZYSTKICH W POLSCE”
REGULAMIN PAKIETÓW INTERNETOWYCH
REGULAMIN PROMOCJI „TAŃSZE POŁĄCZENIA NA NUMERY STACJONARNE NA UKRAINIE”
REGULAMIN PROMOCJI „TAŃSZE POŁĄCZENIA NA NUMERY STACJONARNE NA UKRAINIE”. WERSJA Z DN. 23.12.2016
REGULAMIN PROMOCJI NA NUMERY KOMÓRKOWE NA UKRAINIE
REGULAMIN PROMOCJI „TAŃSZE POŁĄCZENIA NA NUMERY KOMÓRKOWE NA UKRAINIE”. WERSJA Z DN. 01.04.2017
ODWOŁANIE PROMOCJI ”TAŃSZE POŁĄCZENIA NA NUMERY KOMÓRKOWE NA UKRAINIE”. WERSJA Z DN. 31.05.2017
KOMUNIKAT O ZMIANACH W REGULAMINIE – 1
KOMUNIKAT O ZMIANACH W REGULAMINIE – 2
KOMUNIKAT O ZMIANACH W REGULAMINIE OBOWIĄZUJĄCYCH OD DN. 01.02.2017
KOMUNIKAT O ZMIANACH W CENNIKU OD DN. 01.02.2017
REGULAMIN OFERTY „ZWIĄZEK BEZ ZOBOWIĄZAŃ”
KOMUNIKAT O ZMIANACH W CENNIKU OBOWIĄZUJĄCYCH OD DN. 15.06.2017
KOMUNIKAT O ZMIANACH CENNIKA FAIR USAGE POLICY OBOWIĄZUJĄCYCH OD DN. 15.06.2017
ODWOŁANIE PROMOCJI „PAKIETY MINUT DO WSZYSTKICH W POLSCE”. WERSJA Z DN. 15.06.2017
ODWOŁANIE PROMOCJI „PAKIETY MINUT TOPUP”. WERSJA Z DN. 15.06.2017
ODWOŁANIE PROMOCJI „PAKIETY INTERNETOWE 200 MB, 500 MB, 1 GB, 2 GB I 5 GB”. WERSJA Z DN. 15.06.2017
ODWOŁANIE PROMOCJI „KLUCZ INTERNET NA KARTĘ”. WERSJA Z DN. 15.06.2017
REGULAMIN PROMOCJI „W KLUCZU ZA DARMO”. WERSJA Z DN. 1.06.2017
REGULAMIN PROMOCJI „KLUCZ INTERNET NA KARTĘ”. WERSJA Z DN. 15.06.2017
REGULAMIN PROMOCJI ”TAŃSZE POŁĄCZENIA NA NUMERY KOMÓRKOWE NA UKRAINIE (SIEĆ KYIVSTAR)”. WERSJA Z DN. 1.06.2017
REGULAMIN PROMOCJI ”PAKIETY INTERNETOWE 1 GB, 2 GB, 10 GB, 100 GB ORAZ PAKIET ATLANTYCKI”. WERSJA Z DN. 15.06.2017
REGULAMIN PROMOCJI „PAKIETY INTERNETOWE 1 GB, 2 GB, 10 GB, 100 GB”. WERSJA Z DN.1 06.2017
REGULAMIN PROMOCJI „NIELIMITOWANE ROZMOWY”. WERSJA Z DN. 1.06.2017
REGULAMIN PROMOCJI „KLUCZ INTERNET NA KARTĘ – EDYCJA LIMITOWANA MISSION DAY INGRES” WERSJA Z DN. 01.07.2017
REGULAMIN PROMOCJI „KLUCZ NO LIMIT” WERSJA Z DN. 01.10.2017
KOMUNIKAT O ZMIANACH W REGULAMINIE PROMOCJI ”KLUCZ NO LIMIT” OBOWIĄZUJĄCYCH OD DN. 27.10.2017
REGULAMIN PROMOCJI „INTERNET”. WERSJA Z DN. 27.10.2017
REGULAMIN PROMOCJI „KLUCZ NO LIMIT”. WERSJA Z DN. 27.10.2017
REGULAMIN PROMOCJI „TAŃSZE POŁĄCZENIA NA NUMERY KOMÓRKOWE NA UKRAINIE (SIEĆ KYIVSTAR)”. WERSJA Z DN. 20.11.2017
KOMUNIKAT O ZMIANACH W REGULAMINIE PROMOCJI „TAŃSZE POŁĄCZENIA NA NUMERY KOMÓRKOWE NA UKRAINIE (SIEĆ KYIVSTAR)” OBOWIĄZUJĄCYCH OD DN. 20.11.2017
REGULAMIN PROMOCJI „KLUCZ NO LIMIT”. WERSJA Z DN. 20.11.2017
KOMUNIKAT O ZMIANACH W REGULAMINIE PROMOCJI „KLUCZ NO LIMIT” OBOWIĄZUJĄCYCH OD DN. 20.11.2017
KOMUNIKAT O ZMIANACH ”USŁUGA DODATKOWA – POCZTA GŁOSOWA” OBOWIĄZUJĄCYCH OD DN. 28.12.2017
KOMUNIKAT O ZMIANACH STAWEK ZA INTERNET W ROAMINGU OD 01.01.2018
KOMUNIKAT O ZMIANACH CENNIKA FAIR USAGE POLICY OBOWIĄZUJĄCYCH OD DN. 15.06.2017
KOMUNIKAT O ZMIANACH W CENNIKU OBOWIĄZUJĄCYCH OD DN. 15.06.2017
REGULAMIN PROMOCJI „INTERNET’’ WERSJA Z DN. 01.01.2018
REGULAMIN PROMOCJI „KLUCZ INTERNET NA KARTĘ” WERSJA Z DN. 01.01.2018
REGULAMIN PROMOCJI „PAKIETY INTERNETOWE 1 GB, 2 GB, 10 GB I 100 GB ORAZ PAKIET ATLANTYCKI’’ WERSJA Z DN. 01.01.2018
REGULAMIN PROMOCJI W ROAMINGU REGULOWANYM WERSJA Z DN 01.01.2018
REGULAMIN PROMOCJI „PAKIETY INTERNETOWE 1 GB, 2 GB, 10 GB, 30 GB, 100 GB 100 GB + 200 GB W NOCY ORAZ PAKIET ATLANTYCKI’’ WERSJA Z DN. 01.01.2018
KOMUNIKAT O ZMIANACH W CENNIKU OD DN. 05.02.2018
REGULAMIN PROMOCJI KLUCZ MINI Z DN. 05.03.2018
KOMUNIKAT O ZMIANACH W CENNIKU OD DN. 05.03.2018
ODWOŁANIE PROMOCJI ”TAŃSZE POŁĄCZENIA NA NUMERY KOMÓRKOWE NA UKRAINIE (SIEĆ KYIVSTAR)”
ODWOŁANIE PROMOCJI ”TAŃSZE POŁĄCZENIA NA NUMERY STACJONARNE NA UKRAINIE”
REGULAMIN PROMOCJI ,,TAŃSZE POŁACZENIA NA UKRAINĘ” WERSJA Z DN. 12.03.2018
REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEDPŁACONYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCY OD 25.05.2018
REGULAMIN PROMOCJI KLUCZ KREDYT
KOMUNIKAT O ZMIANACH W CENNIKU OD DN. 01.08.2018
KOMUNIKAT II O ZMIANACH W CENNIKU OD DN. 01.08.2018
KOMUNIKAT O ZMIANACH W REGULAMINIE PROMOCJI KLUCZ NO LIMIT OBOWIĄZUJĄCYCH OD DN. 10.08.2018
REGULAMIN PROMOCJI KLUCZ NO LIMIT WERSJA Z DN. 10.08.2018
REGULAMIN PROMOCJI KLUCZ MINI Z DN. 20.08.2018
KOMUNIKAT O ZMIANACH W REGULAMINIE PROMOCJI KLUCZ MINI OBOWIĄZUJĄCYCH OD DN. 20.08.2018
KOMUNIKAT O ZMIANACH W REGULAMINIE OBOWIĄZUJĄCYCH OD DN. 12.09.2018
REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEDPŁACONYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCY OD 12.09.2018
KOMUNIKAT O ZMIANACH W CENNIKU OD DN. 22.10.2018
ODWOŁANIE PROMOCJI KLUCZ KREDYT Z DN. 12.11.2018R
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WPROWADZENIA ZASAD POLITYKI UCZCIWEGO KORZYSTANIA W ROAMINGU REGULOWANYM OD DN.12.12.2018
POLITYKA UCZCIWEGO KORZYSTANIA W ROAMINGU REGULOWANYM
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZMIAN USŁUG PREMIUM OD DN. 12.12.2018 R.
KOMUNIKAT O ZMIANACH W REGULAMINIE OBOWIĄZUJĄCYCH OD 12.12.2018R.
REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEDPŁACONYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCY OD DN.12.12.2018 R.
KOMUNIKAT O ZMIANACH W REGULAMINIE PROMOCJI KLUCZ NO LIMIT OBOWIĄZUJĄCYCH OD DN. 1.01.2019 R
KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIAN ŚWIADCZENIA USŁUG ROAMINGU W UNII EUROPEJSKIEJ, NORWEGII, ISLANDII I LIECHTENSTEINIE OD 01.01.2019
REGULAMIN PROMOCJI „INTERNET’’ WERSJA Z DN. 01.01.2019
REGULAMIN PROMOCJI „KLUCZ INTERNET NA KARTĘ” WERSJA Z DN. 01.01.2019
REGULAMIN PROMOCJI KLUCZ NO LIMIT WERSJA Z DN. 01.01.2019
REGULAMIN PROMOCJI W ROAMINGU REGULOWANYM WERSJA Z DN 01.01.2019
REGULAMIN ŚWIĄTECZNEJ PROMOCJI OBOWIĄZUJĄCEJ W DNIACH 24.12.2018R.-31.01.2019R.
KOMUNIKAT
REGULAMIN PROMOCJI „PAKIETY INTERNETOWE 1 GB, 2 GB, 10 GB, 30 GB, 100 GB, PAKIET PREMIUM 100 GB + 200 GB W NOCY ORAZ PAKIET ATLANTYCKI’’ WERSJA Z DN. 04.01.2019
KOMUNIKAT O ZMIANACH W REGULAMINACH PROMOCJI „KLUCZ INTERNET NA KARTĘ” ORAZ ,,PAKIETY INTERNETOWE 1 GB, 2 GB, 10 GB,30 GB, 100 GB, PAKIET PREMIUM 100 GB+200 GB W NOCY ORAZ PAKIET ATLANTYCKI’’ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 04.01.2019 I
REGULAMIN PROMOCJI „KLUCZ INTERNET NA KARTĘ” WERSJA Z DN. 04.01.2019
KOMUNIKAT O ZMIANACH W REGULAMINIE PROMOCJI KLUCZ NO LIMIT OBOWIĄZUJĄCYCH OD DN. 1.03.2019 R
REGULAMIN PROMOCJI KLUCZ NO LIMIT WERSJA Z DN. 01.03.2019
REGULAMIN MNP
REGULAMIN MNP OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 03.04.2019
KOMUNIKAT O ZMIANACH W REGULAMINIE MNP OBOWIĄZUJĄCYCH OD DN. 03.04.2019
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZENOSZENIA PRZYDZIELONEGO NUMERU TELEFONU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
KOMUNIKAT O MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA REKOMPENSATY ZA NIEPRAWIDŁOWĄ TARYFIKACJĘ
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PUBLIKACJI NIEPRAWIDŁOWEGO KOMUNIKATU II O ZMIANACH W CENNIKU Z DN. 01.08.2018
KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY W CENNIKU OD DN. 15.05.2019
REGULAMIN PROMOCJI OTRZYMAJ BONUS OBOWIĄZUJĄCEJ OD DN. 10.05.2019R
ODWOŁANIE PROMOCJI OTRZYMAJ BONUS
REGULAMIN PROMOCJI OTRZYMAJ BONUS II OBOWIĄZUJĄCEJ OD DN. 08.07.2019R